Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
PROGRAM/AKTIVITI BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
JAWATANKUASA KERJA
Mesyuarat JK Kerja EKSA 24                   15  
24                      
Gotong royong perdana                1-5        
              1-5        
Prihatin@EKSA               8-10   11-13    
              8-10        
Pensijilan Semula EKSA               15-18        
                       
Squad Bantuan EKSA (Taskforce EKSA)         27-28 15-17            
        27-28 15-17            
Perkongsian Ilmu bersama Agensi Luar/Khidmat Nasihat & bantuan Audit     8-9 1, 12-14                
    8-9 1, 12-14                
Aktiviti Go Green 24   31                  
24   31                  
JAWATANKUASA LATIHAN
Perjumpaan/ Taklimat/ Bengkel     21-23       29 10        
    21-23       29 10        
Pengenalan kepada EKSA (pegawai/staf/pelajar baharu IPGKTAR)       8         26      
      8                
JAWATANKUASA AUDIT
Audit Dalaman     8-10             21-24    
    8-10                  
JAWATANKUASA PROMOSI
Program Pengiktirafan EKSA             25-29 29-30        
            25-29          
Hebahan/makluman media sosial/Kempen 24   8 & 10 8     14 & 27          
24   8 & 10 8     14 & 27          
Lawatan penanda aras oleh agensi luar             27          
            27          

 

  Rancang
  Laksana

 

TARIKH KEMASKINI
21/1 24/1 24/3 4/4 29/6 19/7
5/8 10/8        

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
PROGRAM/AKTIVITI BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
JAWATANKUASA KERJA
Mesyuarat JK Kerja EKSA     4               18  
    4                  
Gotong royong perdana      25-26           8-9       
    25-26                  
Prihatin@EKSA 19 25     11-12     16-17     8-9  
19 25                    
Pensijilan Semula EKSA             6-8          
                       
Squad Bantuan EKSA 2                      
2                      
JAWATANKUASA LATIHAN
Perjumpaan/ Taklimat/ Bengkel 28   19         6        
28   19                  
Pengenalan kepada EKSA (pegawai/staf/pelajar baharu IPGKTAR)               9        
                       
JAWATANKUASA AUDIT
Audit Dalaman               17-19     16-18  
                       
JAWATANKUASA PROMOSI
Program Pengiktirafan EKSA               17-19     16-18  
                       
Hebahan           15     28     1
                       
Lawatan penanda aras oleh agensi luar         27         27    
                       

 

  Rancang
  Laksana

 

TARIKH KEMASKINI
19/1 2/2 3/3 10/3 23/3 28/4
           

Search