Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
Zafran
Zafran
Seroja
Seroja
Violet
Violet
Tulip
Tulip
Bougainvillea
Bougainvillea

Bunga digunakan sebagai nama bagi setiap Zon EKSA atas justifikasi-justifikasi berikut :

  1. Bunga melambangkan ceria, cantik, menarik, harum dan berwarna-warni. Maka ia melambangkan suasana persekitaran kerja yang kondusif dan sentiasa segar bagi memotivasikan warga IPGKTAR ke arah peningkatan produktiviti melalui kecekapan proses kerja yang sistematik, berkualiti dan berinovasi.
  2. Himpunan bunga yang pelbagai di setiap Zon EKSA melengkapkan lanskap IPGKTAR sebagai kampus dalam taman (secara maya dan fizikal).
  3. Penggunaan nama bunga yang pelbagai adalah simbolik kepada pencarian ilmu dan selari dengan fungsi IPGKTAR sebagai institusi pendidikan guru yang melahirkan modal insan yang berilmu dan cintakan alam sekitar.

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
PROGRAM/AKTIVITI BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
JAWATANKUASA KERJA
Mesyuarat JK Kerja EKSA   28                 8  
  28                    
Gotong royong perdana      7-8         14-15        
                       
EKSA@IPGKTAR Outreach Program 22     22-26         23-27      
22                      
JAWATANKUASA LATIHAN
Perjumpaan/ Taklimat/ Bengkel     14             24    
                       
Pengenalan kepada EKSA (pegawai/staf/pelajar baharu IPGKTAR)             9          
                       
JAWATANKUASA AUDIT
Audit Dalaman     18-20             9-11    
                       
JAWATANKUASA PROMOSI
Program Pengiktirafan EKSA                   9-11    
                       
Hebahan       27                
                       
Program “1 jam tanpa cahaya” (Asrama)   20 & 27 13 & 20 10 & 24 8 & 15 12 & 26 10 & 24 7 & 28 11 & 25 9 & 23 13 & 20  
  20                    
Lawatan penanda aras oleh agensi luar   14                    
  14                    

 

  Rancang
  Laksana

 

TARIKH KEMASKINI
12/2 1/3        
           

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

MENGENAI KAMI

IPGKTAR  menyokong hasrat MAMPU dalam menambahbaik pelaksanaan Amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Secara khususnya, penjenamaan semula ini dilaksanakan bertujuan untuk membolehkan agensi kerajaan:

  1. memperluas pelaksanaan di agensi-agensi Kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif;
  2. meningkatkan imej korporat;
  3. menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan pihak   berkepentingan;
  4. menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Amalan Hijau; dan;
  5. memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian agensi Kerajaan

 

DASAR

Polisi/Dasar 5S IPGKTAR bertujuan ke arah membentuk budaya persekitaran kerja yang sistematik, berkualiti dan berinovasi bagi meningkatkan kecekapan proses kerja serta produktiviti dengan mengutamakan kebersihan, kekemasan dan keselamatan.

 

SLOGAN

“EKSA di hati”

 

LOGO

Keterangan Logo
Logo EKSA IPGKTAR merupakan gabungan simbol dan perkataan EKSA itu sendiri. Perkataan EKSA  itu sendiri membawa maksud Ekosistem Kondusif Sektor Awam. Penggunaan warna biru melambangkan kesepaduan yang jitu dalam kalangan warga IPGKTAR dalam  usaha mencapai visi dan misi organisasi. Warna kuning memberi maksud semangat berpasukan dalam kalangan warga kerja dalam mencapai kecemerlangan dan kegemilangan.  Ia bergabung dengan logo IPGKTAR itu sendiri iaitu sebagai imej utama. Penggunaan warna merah jambu pada huruf “S” dalam logo merupakan warna kontra yang membawa maksud EKSA  di hati serta melambangkan keceriaan. Selain itu, ia merupakan penegasan elemen-elemen penting dalam EKSA seperti  sisih, susun, sapu, seragam, sentiasa amal, imej korporat dan lestari.

Copyright © 2019. IPG Kampus Tun Abdul Razak.

Search